Jak připravit data pro tisk vizitek

Grafickou přípravu doporučujeme vždy svěřit odbornému grafikovi.

 Pokud nemáte možnost odborného grafického zpracování,
naše grafické studio pro Vás grafiku profesionálně vytvoří.

Čistý formát

Velikost po ořezu činí:

50 mm x 90 mm pro standardní vizitky,

55 mm x 85 mm pro vizitky „Euro-standard“ (viz obrázek).

 

Hrubý formát

Projekt musí mít velikost 54 mm x 94 mm, tzn., že musí být z každé strany větší o 2 mm než čistý formát. Pokud nějaké objekty přesahují hrubý formát, je třeba je ořezat (viz obrázek).

Upozornění

Musíte zachovat hrubý formát, i pokud pozadí tiskoviny nevyčnívá na spad. Proto musíte hrubý formát ohraničit obdélníkem na nejnižší vrstvě, bez obrysů a výplně, nebo (v případě rastrového souboru) vystředit projekt tak, aby měl vhodný rozměr.

 

Spad

Pozadí projektu a všechny objekty přilehající k okraji tiskoviny přetáhněte na spadávky za okrajem čistého formátu. V těchto typech projektů spadávky vždy činí 2 mm na každé straně.

Elementy zvýrazněné 3D parciálním lakem

Všechny zvýrazněné elementy musejí být v PDF umístěny na zvláštní stránce (samozřejmě přesně v místech textů nebo grafiky kterou mají zvýrzňovat) a musejí být ve 100% černé (stupně šedi nejsou přípustné!

Copyright © 2012- Petr Paťha - Studio 2P s.r.o.