DESKOVÝ PODKLADOVÝ MATERIÁL • MAGNETICKÉ A SPECIÁLNÍ FÓLIE

Volba správného

podkladu je základ ...

specifikace

materiálů

podkladové

desky - ceny

PŘÍMÉ ODKAZY na produkty v této sekci

 

Vybrat správný typ podkladové desky pro nalepení reklamy se může zdát velmi jednoduché a většinou uslyšíte větu: "dáme to na pětku Forex ... ", a to bez ohledu na účel a umístění. A přitom to bude nevhodná volba pro většinu aplikací. Důvodů je hned několik. První má-li být tato výše zmíněná plastová deska použita v exteriéru, je zde hned několik vlastností, které u desek větších rozměrů velmi negativně ovlivní jak trvanlivost, tak vhled. Jedná se o velkou tepelnou roztažnost, ta způsobí zvlnění v letních měsících, v zimě zas nízké teploty způsobí snížení mechanické odolnosti, což nahrává vandalům.

 

Proto je nezbytně nutné již při zadávání zakázky zohlednit všechny důležité faktory, kterými jsou: DOBA PO KTEROU NÁM MÁ REKLAMA SLOUŽIT, BUDE POUŽITA V INTERIÉRU, NEBO EXTERIÉRU, RIZIKO VANDALIZMU A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ CENOVÁ NÁROČNOST A ESTETICKÁ STRÁNKA.

 

Zkušený odborníci s dlouholetou praxí, kterými naše firma disponuje, svého klienta zcela jistě při řešení objednávky seznámí s nejvhodnějšími variantami, které pro daný účel přicházejí v úvahu. Ale protože je dobré mít dostupné informace pohromadě již při plánování, uvádíme zde kromě cen jednotlivých materiálů i vlastnosti udávané výrobcem, zároveň s doporučeným typem aplikace.

 

Výčet zde uváděných materiálů není ani zdaleka kompletní, jedná se o nejběžnější druhy využívané v reklamním průmyslu. Vznikne-li situace, kdy je třeba  použít materiál pro speciální zakázku, náš tým ve spolupráci s dodavateli zcela jistě vhodné řešení nalezne a doporučí.

INTERIÉROVÉ APLIKACE - výstavnictví

Pro tento typ aplikací lze použít hned dva typy desek:

1. asi nejznámější pěněné nebo tvrzené PVC desky často označované jako "Forex", většinou se ale jedná o desky jiného výrobce, které mají stejné nebo podobné vlastnosti. Tyto desky jsou vyráběny v síle 2 - 10 mm, některé speciální dokonce až do síly 30 mm.

 

 

2. desky s pěnovým PU jádrem, po obou stranách krytým silným kartonem. Tyto desky bývají označovány jako "KAPA". Jejich nespornou předností je velmi nízká hmotnost, která je ovšem vykoupena velmi malou mechanickou odolností. Proto jsou většinou využívány pouze pro krátkodobé, nebo jednorázové použití tam, kde by nepoměrně vyšší hmotnost PVC desek byla na závadu.

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTERIÉROVÉ REALIZACE

Zde se nabízí tři možné varianty, které se liší především cenou:

1. asi nejhojněji používané PVC desky, které mají ovšem několik nevýhod oproti dalším dvěma materiálům. Velkou tepelnou roztažnost (ta je společná pro všechny typy umělých hmot), v nejběžněji používané síle 5 mm jsou poměrně těžké, mrazem křehnou, což zvyšuje riziko poškození od vandalů a jejich cena vzhledem k životnosti není zcela příznivá.

 

2. výrazně ekonomičtější jsou desky vyrobené z PP nebo POLYKARBONÁTU v podobě komůrkového sendviče. Tyto desky jsou lehčí než plné PVC desky, díky nízké ceně lze použít silnější desku, což do jisté míry omezí i tepelnou deformaci a zvýší mechanickou odolnost. Ovšem z hlediska estetiky působí lépe plné desky z PVC.

 

3. hitem poslední doby se staly desky typu BOND. Jedná se o sendvič tvořený PE jádrem, po obou stranách krytým hliníkovým plechem. Tyto desky se vyznačují výjimečně vysokou odolností, teplem se nedeformují a působí luxusním dojmem. Jejich cena je sice o něco vyšší, než cena předešlých dvou materiálů, ale užitná hodnota cenu mnohonásobně převyšuje.

 

SPECIÁLNÍ APLIKACE

Pro některé speciální aplikace jsou k dispozici tyto materiály:

1. akrylátové desky (plexisklo), využívá se především pro světelnou reklamu.

 

2. magnetické folie pro výrobu magneticky přilnavých reklam

 

3. PP fólie pro specializované zakázky

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.

NÁZEV MATERIÁLU

KARTONOVÁ DESKA S PU JÁDREM "KAPA"

STARFOAM - deska z pěněného PVC

KARTONPLAST - deska z komůrkového PE

DEBOND - hliníkový sendvič s plastovým PE jádrem

PENTAPRINT - folie z tvrdého PVC

PLEXI EXTRUDOVANÉ mléčné / čiré

 

MAGNETICKÁ Fólie

magnetická fólie o tloušťce 0,6 mm v šíři 600 mm

2 mm

---------

265 Kč

---------

535 Kč

 ----------

na dotaz

 

770 Kč/ m2

0,5 mm

---------

---------

---------

---------

320 Kč
----------

3 mm

---------

 290 Kč

 ---------

 830 Kč

 ---------

na dotaz

5 mm

270 Kč

490 Kč

270 Kč

----------

----------

na dotaz

10 mm

430 Kč

---------

620 Kč

---------

---------

na dotaz

CENÍK PODKLADOVÝCH MATERIÁLŮ A DESEK

cena za 1 m2 pří síle materiálu v mm

Standardní rozměry celých desek:

DEBOND 305x200 cm • STARFOAM 305x200 cm • KARTONPLAST 305x200 cm

PENTAPRINT 200x100 cm • KAPA 140x100 cm • PLEXI SKLO 305x200 cm

Copyright © 2012- Petr Paťha - Studio 2P s.r.o.