SLUŽBY NAŠEHO DTP STUDIA

Dokonalá prezentace

je klíčem k úspěchu!

PŘÍMÉ ODKAZY na produkty v této sekci

Málokdo si uvědomuje, že zhotovení grafického návrhu vyžaduje vedle kreativity i další rozsáhlé znalosti a zkušenosti. Grafik ve skutečnosti balancuje mezi mnoha omezeními. Významně jej například limituje firemní corporate identity, která často kromě loga, určuje i barvy, fonty písma a podobu dalších vizuálních prostředků.

 

 Myslete na to, že když si necháte šít oblek u krejčího, tak si střih také nebudete doma vyrábět sami, ale zcela jistě oslovíte profesionálního návrháře ...

NÁVRH

SAZBA

MUTACE

ÚPRAVA DAT

Cena grafického návrhu zahrnuje:

1 VARIANTU NÁVRHU
3 KOREKTURY | VIZUALIZACE

Vše nad tento rámec bude dojednáno individuálně.

 

Před započetím práce je třeba uhradit tzv. SKICOVNÉ ve výši 40% ceny návrhu bez DPH.
(jedná se o nevratnou jistinu)

 Jedná se o naformátování textu na stránce. I když to zní velmi jednoduše, jedná se o vysoce profesionálně náročnou operaci podléhající mnohým pravidlům a zákonitostem.

 

Má-li být sazba provedena opravdu správně je nezbytně nutné,
aby tento úkon provedl člověk s dlouholetou praxí
v oboru a rozsáhlými jazykovými a profesními znalostmi.

 

Tím se zcela jistě vyhnete hrubým chybám typu jednoznakových předložek na koncích řádků tetu, chybně užitých mezer, pomlček,
nebo jiným vážným prohřeškům, které v poslední době můžeme díky mnohdy neodbornému zpracování tiskovin pozorovat velké množství.

 Mutací se rozumí úprava již existující grafiky pro jiné, než původní užití. Úprava může být buď textového charakteru - překlad do jiného jazyka, nebo může jít o úpravu formátu -
např. různé rozměrové modifikace inzerátů pro různá média.

 

Za mutaci nemůže být považována taková úprava, která zásadně mění charakter, nebo dokonce obsah grafiky.

 

Naopak ale za mutaci  lze považovat i takovou úpravu, kterou je změněn původní návrh z verze pro barevný tisk na verzi pro tisk černobílý, či třeba pro užití na internetu.

K úpravě dat je zpravidla nutné přistoupit v případech, kdy klient dodá sice elektronická data, ale byla původně určena pro jinou technologii výroby, nebo vykazuje zjevné vizuální,
či technické nedostatky.

 

Pokud je rozhodnuto, že bude nutné přistoupit z nějakého důvodu
k úpravě klientem dodaných tiskových dat, je klient kontaktován
a možnosti i možná rizika, s takovýmto zásahem spojená,
jsou s ním konzultovány.

možnosti dodání

HODINA PRÁCE GRAFIKA

 

Návrh vizitky bez speciálních efektů

Návrh jednostranné, nebo oboustranné vizitky, nebo plastové karty. Návrh může obsahovat logo, texty, korporátní grafiku, vektorovou grafiku, nebo fotografie.

 

Návrh vizitky s dalším ozvláštněním

Návrh jednostranné, nebo oboustranné vizitky, nebo plastové karty + ozvláštnění elementů lesklým parciálním lakem, lakem Liquid silver/gold, reliéfní ražbou a podobně.

 

Návrh hlavičkového papíru | trhacího bloku

Grafický návrh firemního hlavičkového papíru, bloku, formuláře. Návrh může obsahovat logo, texty, korporátní grafiku, vektorovou grafiku.

 

Návrh potisku poštovní obálky

Grafický návrh potisku poštovní obálky. Návrh může obsahovat logo, texty, korporátní grafiku, vektorovou grafiku.

 

Návrh pozvánky | novoročenky | štítku | samolepky

Grafický návrh jednostranné, nebo oboustranné tiskoviny v podobě karty bez skládání, etikety, a podobně. Návrh může obsahovat logo, texty, korporátní grafiku, vektorovou grafiku, nebo fotografie.

 

Návrh letáku | plakátu

Grafický návrh jednostranné, nebo oboustranné tiskoviny, bez skládání. Návrh může obsahovat logo, texty, korporátní grafiku, vektorovou grafiku, nebo fotografie.

 

Návrh skládaného letáku

Grafický návrh pro leták skládaný (4, 6 nebo 8 stran, formát po složení nejčastěji 99 x 210 mm nebo podobný, žádná vazba). Návrh může obsahovat logo, texty, korporátní grafiku, vektorovou grafiku, nebo fotografie.

 

Návrh reklamního banneru | billboardu | cedule | roll-upu | x-banneru | foto stěny

Návrh může obsahovat logo, texty, korporátní grafiku, vektorovou grafiku, nebo fotografie.

 

Návrh tapety | interiérové dekorace

Návrh jednoho grafického celku (zpacování grafiky s jedním uceleným motivem), může obsahovat logo, texty, korporátní grafiku, vektorovou grafiku, nebo fotografie.

 

Nákup licence fotografie nebo další grafiky
z fotobanky Adobe Stock™

Jedna základní licence pro veškeré běžné použití, v maximální kvalitě.

 

zlom strany textu 150 Kč
práce s cizojazyčným textem + 70% ceny

 

expresní příplatek + 100% ceny

650 Kč

 

700 Kč

 

2 100 Kč

 

1 000 Kč

 

 

 

500 Kč

 

 

1 250 Kč

 

 

 

 

 

1 900 Kč

 

 

3 500 Kč

 

 

2 200 Kč

 

3 500 Kč

300 Kč/ ks

CENÍK GRAFIKY A DTP PRACÍ

2-7 dnů

EXPRES 24 h

EXPRES 4 h - příplatek 100%

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.

Všechny ceny jsou uváděny bez 21% DPH. Společnost Studio 2P s.r.o. si vyhrazuje právo je kdykoliv bez předchozího upozornění měnit, jakož i specifikace produktů.

Copyright © 2012- Petr Paťha - Studio 2P s.r.o.